Tentang Pertubuhan

Pertubuhan Kebajikan Pesakit Kronik Malaysia (no. pendaftaran PPM-002-10-24022017) merupakan sebuah pertubuhan berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia yang bermatlamat untuk

1.  Memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa masyarakat agar melibatkan diri dalam usaha-usaha membantu para pesakit kronik melalui sumbangan derma dan jualan amal yang dianjurkan oleh Pertubuhan ini.

2. Menjana dana untuk membantu para pesakit kronik.

3. Mendidik dan memberi kesedaran tentang kepentingan ilmu pendidikan kesihatan kepada masyarakat.

 

Sijil Pendaftaran Pertubuhan

X